Αληθινά Στολίδια

Κάποτε ρώτησαν μια γοητευτική, ηλικιωμένη κυρία:

– Τι χρησιμοποιείτε και εξακολουθείτε να δείχνετε τόσο όμορφη, λαμπερή και ελκυστική;

– Χρησιμοποιώ την Αλήθεια για τα χείλη μου,

Ευγένεια και Καλοσύνη για τη φωνή μου,

Συμπόνια για τα αυτιά μου,

Προσφορά και Εντιμότητα για τα χέρια μου,

Αγάπη για την καρδιά μου

και για όλους αυτούς που δεν μπορούν εύκολα να με αποδεχτούν Προσεύχομαι…

Παγκόσμια Σοφία