Βαθύ Σκοτάδι Πριν Την Αυγή

Το πιο βαθύ σκοτάδι τη νύχτα, λένε, είναι λίγο πριν την αυγή. Λίγο πριν φέξει η καινούργια μέρα προηγείται το πιο βαθύ σκοτάδι. Άρα λίγο πριν φέξει η καινούργια ελπίδα, ζούμε το πιο βαθύ σκοτάδι.

Παγκόσμια Σοφία