Δύναμη

Με τη δύναμη της Θέλησης ο άνθρωπος αλλάζει τον εαυτό του.

Με τη δύναμη της Αγάπης αλλάζει τους άλλους.

Με τη δύναμη της Σκέψης αλλάζει τον κόσμο.

(παππούς) Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ