Εαυτός

Ένας φτωχός πλησίασε τον Σωκράτη και του είπε:

– Θέλω να γίνω μαθητής σου, αλλά δεν έχω τίποτε. Το μόνο που μπορώ να σου προσφέρω είναι ο εαυτός μου.

Ο Σωκράτης του απαντά:

– Δεν καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι μου δίνεις το πιο σπουδαίο πράγμα;

Θεϊκή Σοφία