Ειρήνη

Όταν υπάρχει αρετή στην καρδιά,

υπάρχει ομορφιά στον χαρακτήρα.

Όταν υπάρχει ομορφιά στον χαρακτήρα,

υπάρχει αρμονία στο σπιτικό.

Όταν υπάρχει αρμονία στο σπιτικό,

υπάρχει τάξη στο έθνος.

Όταν υπάρχει τάξη στο έθνος,

υπάρχει ειρήνη στον κόσμο.

Θεϊκή παραίνεση