Επέκταση Καρδιάς

Μια μέρα ένας πλούσιος άνθρωπος παρέδωσε ένα καλάθι με σκουπίδια σε έναν φτωχό άνθρωπο. Ο φτωχός άνθρωπος χαμογέλασε και έφυγε με το καλάθι. Το άδειασε, το έπλυνε και το γέμισε με όμορφα λουλούδια. Το επέστρεψε στον πλούσιο άνθρωπο και του το έδωσε. Ο πλούσιος έκπληκτος του είπε:

– Γιατί μου δίνεις όμορφα λουλούδια ενώ σου έδωσα σκουπίδια;

Και ο φτωχός απάντησε:

– Ο καθένας δίνει ό,τι έχει στην καρδιά του.

Παγκόσμια Σοφία