Επίλεξε

Επίλεξε την αγάπη από το μίσος.

Επίλεξε το χαμόγελο από το κατσούφιασμα.

Επίλεξε να χτίζεις από το να γκρεμίζεις.

Επίλεξε να επαινείς παρά να κατακρίνεις.

Επίλεξε να ανακουφίζεις παρά να πληγώνεις.

Επίλεξε να δίνεις παρά να αρπάζεις.

Επίλεξε να συγχωρείς παρά να καταριέσαι.

Επίλεξε να προσεύχεσαι παρά να απελπίζεσαι.

Σίγουρα θα αισθανθείς καλύτερα.

Σίγουρα θα γίνεις καλύτερος.

Σίγουρα θα κάνεις κάποιους να νιώσουν καλύτερα…

Άφησε το παρελθόν στο έλεος Του Θεού,

Το παρόν στην Αγάπη Του

Και το μέλλον στην πρόνοιά Του.

Παγκόσμια Σοφία