Ευγένεια

Να είσαι ευγενικός, γιατί κάθε πλάσμα που συναντάς δίνει τη δική του σκληρή μάχη.

(παππούς) Αllan Percy