Η Ανάληψη

Η Ανάληψη είναι ο τελικός στόχος.

Ο υπέρτατος σκοπός.

Αλλά, Ανάληψη χωρίς Ανάσταση δεν υπάρχει, όπως και Ανάσταση χωρίς Σταύρωση.

Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι η Σταύρωση του εγώ.

Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν.

Παγκόσμια Σοφία