Η Ελεημοσύνη Του Πλουσίου

Κάποιος πλούσιος χριστιανός επισκέφτηκε κάποτε έναν Ερημίτη και φεύγοντας, του πρόσφερε ένα γερό φιλοδώρημα. Εκείνος όμως με κανένα τρόπο δεν ήθελε να το δεχθεί.

– Πάρε το, αββά (πατέρα), τον παρακαλούσε ο επισκέπτης, και μοίρασε το στους φτωχούς.

– Αυτό είναι διπλή ντροπή για μένα τέκνο μου, του αποκρίθηκε ο Γέροντας. Να παίρνω χωρίς να έχω ανάγκη και να κενοδοξώ μοιράζοντας τα ξένα χρήματα, για ελεημοσύνη.

Από το Γεροντικό