Η Πραγματική Φτώχεια

Ένας φτωχός ρώτησε έναν σοφό:  

«Γιατί είμαι τόσο φτωχός;» 

Ο σοφός τού απάντησε:  

«Γιατί δεν έχεις μάθει να δίνεις». 

Ο φτωχός είπε:  

«Αφού δεν έχω τίποτα να δώσω». 

Ο σοφός απάντησε:  

«Και όμως έχεις να δώσεις… 

Με το πρόσωπο, μπορείς να δώσεις στους άλλους χαμόγελο. 

Με το στόμα, μπορείς να επαινέσεις ή να παρηγορήσεις τους άλλους. 

Με την καρδιά, μπορείς να δώσεις αγάπη στους άλλους. 

Με τα μάτια, μπορείς να κοιτάξεις τους άλλους με καλοσύνη. 

Με το σώμα, μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους. 

Επομένως, στην πραγματικότητα, δεν είσαι φτωχός… 

Σοφία ενός παππού