Η Πόρτα Της Καρδιάς

Ένας ζωγράφος σχεδίασε έναν πίνακα.

Τον ονόμασε «Η πόρτα της καρδιάς».

Στην έκθεσή του ένας από τους προσκεκλημένους παρατήρησε : «Από την πόρτα λείπει το χερούλι».

Ο ζωγράφος εξήγησε: «Είναι γιατί η πόρτα της καρδιάς ανοίγει μόνο από μέσα».

Παγκόσμια Σοφία