Θα…

Θα κάνω τόσα πολλά στα χρόνια που θα ‘ρθουν.

Αλλά τι έχω κάνει Σήμερα;

Θα γεμίσω τις χούφτες των άλλων με χρυσό.

Αλλά τι τους έχω δώσει Σήμερα;

Θα ανυψώσω τις καρδιές των, θα σκουπίσω τα δάκρυά τους.

Θα φυτέψω χαρά στη θέση του φόβου κι ελπίδα.

Αλλά τι έκανα Σήμερα;

Θα γίνω τόσο ευγενής, σε λίγο.

Αλλά πως ήμουν Σήμερα;

Θα φέρω σε κάθε μοναχική ψυχή ένα χαμόγελο.

Αλλά τι τους έφερα σήμερα;

Παγκόσμια Σοφία