Θυμός

Ένας σοφός ρωτήθηκε:

«Τι είναι ο θυμός;»

Έδωσε μια όμορφη απάντηση:

«Είναι μια τιμωρία που δίνουμε στον εαυτό μας, για το λάθος κάποιου άλλου».

Παγκόσμια Σοφία