Λεβεντιά

Αυτός που ξέρει δε μιλεί

Κι όποιος μιλεί δεν ξέρει,

Αυτός που ξέρει προσπαθεί

Και θα τα καταφέρει.

Κρητική Μαντινάδα