Μπορείς

Εγώ λέω: «Είναι αδύνατο».

Ο Θεός λέει: «Όλα είναι δυνατά».

Εγώ λέω: «Δεν μπορώ».

Ο Θεός λέει: «Μπορείς τα πάντα».

Εγώ λέω: «Αισθάνομαι μόνος».

Ο Θεός λέει: «Ποτέ δε σ’ αφήνω μόνο».

Εγώ λέω: «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου».

Ο Θεός λέει: «Εγώ σε έχω συγχωρήσει».

Εγώ λέω: «Κανείς δε με αγαπάει».

Ο Θεός λέει: «Σε Αγαπώ Εγώ. Δε σε έφερα χωρίς σκοπό σ’ αυτόν τον κόσμο. Έχεις κι εσύ τη θέση σου».

Παγκόσμια Σοφία