Μυστικό Θεϊκής Σοφίας

Δεν μπορείς να καταργήσεις τον θυμό με θυμό, τη σκληρότητα με σκληρότητα, το μίσος με μίσος. Ο θυμός μπορεί να υποταχθεί μόνο με την ανεκτικότητα. Η σκληρότητα μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με τη μη βία. Το μίσος λυγίζει μόνο με τη βοήθεια στον συνάνθρωπο και τη συμπόνια.  

Θεϊκή Σοφία