Ο Θεός Είναι Ελπίδα (2)

Ο Θεός δε δημιουργεί μια κλειδαριά δίχως κλειδί. Ο Θεός δε σου δίνει πρόβλημα δίχως λύση. Έχε Του εμπιστοσύνη!

Υπάρχουν μάτια που μιλούν όλες τις γλώσσες του κόσμου… όταν τα συναντήσεις, κάνε ησυχία να τα ακούσεις…

Στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, σημαίνει ότι δεν είναι το τέλος.

Όταν αντικαταστήσεις το: «Γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα!» με το: «Τι είναι αυτό που προσπαθεί να με διδάξει;» τότε όλα αλλάζουν…

Δεν έρχονται όλες οι «καταιγίδες» για να χαλάσουν τη ζωή σου. Κάποιες έρχονται για να καθαρίσουν το μονοπάτι σου.

Ο Απρίλης θα έρθει, αλλά εκείνος πού γυρεύει τον Απρίλη χωρίς τη βοήθεια τού Χειμώνα, ποτέ δε θα τον βρει.

Παγκόσμια Σοφία