Πώς Κτίζεται Το Πεπρωμένο Μας

Πρόσεξε τις σκέψεις σου, γίνονται οι λέξεις σου.

Πρόσεξε τις λέξεις σου, γίνονται οι πράξεις σου.

Πρόσεξε τις πράξεις σου, γίνονται οι συνήθειές σου.

Πρόσεξε τις συνήθειές σου, γίνονται ο χαρακτήρας σου.

Πρόσεξε τον χαρακτήρα σου, γιατί θα γίνει το πεπρωμένο σου.

Θεϊκή Σοφία