Τα Αγκάθια Στη Ζωή Μας

Ένας σοφός είπε μια μέρα στον μαθητή του:

«Καθώς περπατάς μπορεί να συμβεί να πατήσεις ένα αγκάθι…

Θα πονέσεις βέβαια, αλλά θα κάνεις τα πάντα για να το βγάλεις.

Το ίδιο κάνε και στη ζωή σου.

Βγάλε τα αγκάθια και συνέχισε τον δρόμο σου!».

Παγκόσμια Σοφία