Το Καλύτερο Φάρμακο

Ένας γιατρός είπε κάποτε:

– Το καλύτερο φάρμακο για τον άνθρωπο είναι η Αγάπη.

Κάποιος ρώτησε:

– Κι αν δε δουλέψει;

Ο γιατρός χαμογέλασε και είπε:

– Αύξησε τη δόση.

Παγκόσμια Σοφία