Χαρά Της Ζωής

Κάποιος που ήθελε να απαλλαγεί από τα βάσανα της καθημερινότητας, πήγε σε έναν πνευματικό δάσκαλο και του είπε:

– Δάσκαλε, αν κάνω τέσσερις ώρες προσευχή την ημέρα, σε πόσο καιρό θα πετύχω την υπέρβαση;

Ο δάσκαλος τον κοίταξε κι αποκρίθηκε:

– Με τέσσερις ώρες προσευχή την ημέρα, ίσως πετύχεις την υπέρβαση σε δέκα χρόνια.

Με τη σκέψη ότι μπορεί να αφιερώσει περισσότερο ακόμα χρόνο για την επίτευξη του σκοπού του, ο άνδρας είπε:

– Δάσκαλέ μου, με οχτώ ώρες προσευχή την ημέρα, σε πόσο χρόνο θα πετύχω την υπέρβαση;

Ο δάσκαλος τον κοίταξε πάλι κι αποκρίθηκε:

– Με οχτώ ώρες προσευχή την ημέρα, ίσως πετύχεις την υπέρβαση σε είκοσι χρόνια.

– Μα θα μου πάρει περισσότερο χρόνο αν προσεύχομαι πιο πολύ;

Κι ο δάσκαλος απάντησε:

– Δε βρίσκεσαι εδώ για να θυσιάζεις τη χαρά της ζωής. Βρίσκεσαι εδώ για να Ζεις, για να είσαι Ευτυχισμένος και για να Αγαπάς.

Να σκέφτεσαι συνέχεια τον Θεό, καθώς ζεις, καθώς αγαπάς και τότε θα είσαι ευτυχισμένος.

Παγκόσμια Σοφία