Χρόνος

Ο χρόνος είναι σαν ένα ποτάμι.

Δεν μπορείς να αγγίξεις το ίδιο

νερό δεύτερη φορά, επειδή το

νερό πέρασε και δεν ξαναγυρνά.

Να απολαμβάνεις κάθε

στιγμή της ζωής σου.

Παγκόσμια Σοφία