Αλήθειες

Κάνατε μεγάλα σπίτια αλλά μικρότερες οικογένειες…

Πάτε στο φεγγάρι αλλά δεν πάτε στον γείτονα…

Κατακτήσατε το διάστημα αλλά καταστρέφετε τη γη…

Έχετε περισσότερες γνώσεις αλλά λιγότερη κρίση…

Έχετε πολλά υπάρχοντα αλλά λιγότερες αξίες…

Πλατύτερους δρόμους αλλά και στενότερα μυαλά…

Έχετε περισσότερες ανέσεις αλλά λιγότερο χρόνο…

Αγαπάτε σπάνια, ζηλεύετε και μισείτε συχνά…

Έχετε τις βιτρίνες γεμάτες αλλά τις αποθήκες της ψυχής σας έρημες, άδειες…

Δώσατε χρόνια στη ζωή σας και όχι ζωή στα χρόνια σας…

Σοφή γιαγιά