Νους – Καρδιά

Νους: Ανησυχώ…

Καρδιά: Ηρέμησε.

Νους: Μα είμαι εντελώς χαμένος.

Καρδιά: Απλά ακολούθησέ με.

Νους: Μα πώς ξέρεις πού να πας, αφού δεν ήσουν εκεί ποτέ;

Καρδιά: Επιτέλους, εμπιστέψου με ! Είμαι Παντού !

Παγκόσμια Σοφία