Ο Τοξότης

Το κορμί του ανθρώπου είναι το τόξο, ο Θεός είναι ο τοξότης κι η ψυχή η σαΐτα.

Τριών λογιών είναι η προσευχή:

Η πρώτη: Θεέ μου, τέντωσέ με, αλλιώς θα σαπίσω.

Η δεύτερη: Θεέ μου, μη με παρατεντώσεις, θα σπάσω.

Η Τρίτη: Παρατέντωσέ με, κι ας σπάσω!

Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης