Προσδοκίες

Αν δεν προσδοκούμε τίποτε, έχουμε τα πάντα. 

Αγάπα, επειδή θέλεις να αγαπάς. 

Δίνε, επειδή θέλεις να δίνεις. 

Τα λουλούδια ανθίζουν, επειδή έτσι είναι η φύση τους, όχι επειδή τα θαυμάζουν οι άνθρωποι ! 

Ζήσε και αγάπα, επειδή θέλεις. 

Επειδή αυτή είναι η φύση σου.

Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις,

(παππούς) Λέο Μπουσκάλια