Ρήσεις Μακρυγιάννη

Ήρθαν και με ρέθιξαν και μ’ έταξαν να μπω σε ξένες φατρίες και εις κόμματα. Τους είπα: «Όποιον κόμμα είναι της Πατρίδας μου και της θρησκείας μου, με εκείνο είμαι, και με το Σύνταγμα, δηλαδή το Ευαγγέλιο Του Θεού».

Αν θέλωμεν το λίγο να γένη μεγάλο, πρέπει να λατρεύωμεν Θεόν, ν’ αγαπάμε πατρίδα· ναχωμεν αρετή· τα παιδιά μας να τα μαθαίνωμεν γράμματα κι ηθική.

(παππούς) Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης