Ρήση Κολοκοτρώνη

Ρώτησαν κάποτε τον Κολοκοτρώνη:  

– Εσύ, στρατηγέ, με ποιους πας; Είσαι αγγλόφιλος;  

– Όχι, αποκρίθηκε ο γέρος του Μωριά.  

– Τότε θα ‘σαι γαλλόφιλος.  

– Ούτε.  

– Είσαι μήπως ρωσόφιλος;  

– Ούτε αυτό!  

– Μα τότε, λοιπόν, τι είσαι;  

Και ο γέρος του Μωριά με τη συνηθισμένη του θυμοσοφία, απάντησε:  

Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντοτε Θεόφιλος. Γιατί σαν Τον Θεό κανείς δεν αγαπά την Ελλάδα!

(παππούς) Θεόδωρος Κολοκοτρώνης