Σοφία Καρδιάς

Ένα παιδιά μου ο θάνατος και η γέννα,

Ένα ο πόνος της καρδιάς και η γλύκα,

Ένα το φεύγω αλάργα κι έρχομαι,

Ένα το έχε γεια και το καλώς σε βρήκα.

Αναφορά στον Γκρέκο

(παππούς) Νίκος Καζαντζάκης