Ο Άρτος Του Θεού

Η Αγάπη σ’ αλωνίζει για να σε ξεσταχιάσει

σε κοσκινίζει για να σε λευτερώσει απ’ τα φλούδια

σ’ αλέθει για να σε λευκάνει

σε ζυμώνει για να γίνεις απαλός

και μετά σε παραδίνει στην ιερή φωτιά της,

για να γενείς άρτος ιερός

για του Θεού το άγιο δείπνο

 (παππούς) Χαλίλ Γκιμπραν