Σιωπή

Εξάσκησε τη σιωπή.

Όταν έχεις αμφιβολίες, μείνε σε σιωπή.

Όταν θυμώνεις, μάθε να μένεις σε σιωπή.

Όταν κουράζεσαι, να μένεις σε σιωπή.

Όταν αγχώνεσαι, να μένεις σε σιωπή.

Τότε θα μπορείς να βλέπεις

την Αλήθεια των πραγμάτων καθαρά.

Παγκόσμια Σοφία