Σοφία Μάνας

Ρώτησαν κάποτε μία μητέρα:

– Ποιο παιδί σου αγαπάς περισσότερο;

Κι απάντησε:

– Το άρρωστο μέχρι να γίνει καλά, το ξενιτεμένο μέχρι να γυρίσει πίσω, το μικρότερο μέχρι να μεγαλώσει… και όλα μέχρι να πεθάνω!

Παγκόσμια Σοφία