Αέναο Λυχνάρι

Να μεταδίδεις τη γνώση σημαίνει

να ανάβεις από το λυχνάρι σου τα κεριά των άλλων

ενθυμούμενος ότι τίποτα δεν μπορεί

να σου στερήσει το Φως σου.

Παγκόσμια Σοφία