Όλα Για Τους Άλλους

Τίποτα στη φύση δε ζει για τον εαυτό του.

Οι ποταμοί δεν πίνουν το νερό τους.

Τα δέντρα δεν τρώνε τους καρπούς τους.

Ο ήλιος δε φωτίζει τον εαυτό του.

Η μυρωδιά ενός λουλουδιού δεν είναι για το ίδιο.

Το να ζούμε ο ένας για τον άλλον, είναι κανόνας της φύσης.

Παγκόσμια Σοφία